Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường THCS Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Tỉnh Quảng Trị!
Trang chủ

Bộ máy tổ chức trường THCS Khe Sanh năm học 2016 - 2017 28/09/2016

1. Chi bộ

1) Trần Văn Hoàng                    - Bí thư
2) Nguyễn Thị Minh Châu        - Phó Bí thư
3) Nguyễn Đức Bảo                   - Ủy viên
4) Nguyễn Phong                       - Ủy viên
5) Nguyễn Thị Hoài Thương   - Ủy viên
 
2. Ban giám hiệu
1) Trần Văn Hoàng                      - Hiệu trưởng
2) Nguyễn Thị Minh Châu         - Phó Hiệu trưởng
3) Lê Thị Tám                               - Phó Hiệu trưởng
 
3. Công đoàn
1) Nguyễn Thị Minh Châu          - Chủ tịch CĐ
2) Nguyễn Đức Bảo                     - Phó Chủ tịch
3) Đinh Văn Hoàng                      - Ủy viên
4) Nguyễn Thị Thu Hà                 - Ủy viên
5) Nguyễn Thị Ngọc Vy               - Ủy viên
 
4. Đoàn thanh niên CSHCM
1) Trương Thị Ái Vy                       - Bí thư
2) Phan Thị Phương Trang         - Phó Bí thư
3) Nguyễn Phan Diệu Lâm          - Ủy viên
 
5. Các Tổ khối chuyên môn
1) Tổ Hành Chính                    
Tổ trưởng:      Lê Thị  Lệ Hồng
Tổ phó:            Nguyễn Thị Xuân Diệu
2) Tổ Toán – Tin
Tổ trưởng:      Nguyễn Đức Bảo
Tổ phó:           Trần Thị Mai Hoa
3) Tổ Sinh – Hóa
Tổ trưởng:      Võ Thị Mỹ Dung
Tổ phó:           Nguyễn Thị Ngọc Vy
4) Tổ Lý – Tin – Công nghệ
Tổ trưởng:      Nguyễn Thị Thu Hà
Tổ phó:           Nguyễn Thị Nhàn
5) Tổ Ngữ Văn
Tổ trưởng:      Nguyễn Thị Hoài Thương
Tổ phó:           Trần Thị Thúy        
6) Tổ Sử - Địa -GDCD
Tổ trưởng:      Mạnh Thị Hảo
Tổ phó:           Nguyễn Thị Nhàn     
7) Tổ Ngoại ngữ
Tổ trưởng:      Trần Thị Thanh Thủy
Tổ phó:           Hồ Thị Hiền
8) Tổ Thể - Nghệ thuật
Tổ trưởng:      Đinh Văn Hoàng
Tổ phó:           Nguyễn Xuân Hải

 

 

 

 

Trở về

TVA THCS Khe Sanh
Sở GD&ĐT Quảng Trị
Phòng GD&ĐT Hướng Hóa - Quảng Trị
Viễn Thông Quảng Trị
Trang Violet
Thư viện Violet
imageCnt
Bản quyền trang web thuộc Trường THCS Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Công nghệ thông tin - Viễn Thông Quảng Trị - Điện thoại: 053 3556911 - website: http://www.vnptquangtri.com.vn