Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường THCS Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Tỉnh Quảng Trị!
Trang chủ

Lịch công tác tuần 3 năm học 2016-2017

 

PHÒNG GD&ĐT HƯỚNG HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS KHE SANH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /KH-THCS

Khe Sanh, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 KẾ HOẠCH TUẦN 3

(Từ 19/9/2016 đến 25/9/2016)

 I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.      Học sinh

a)     Số Lượng:

- Hoàn thành danh sách các học sinh thuộc các diện như thương binh, bệnh binh, khuyết tật, mồ côi, nghèo, cận nghèo cập nhật vào phần mềm.

- Giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác đi thực tế, tìm hiểu năm bắt các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời giúp đõ, động viên các em đến lớp tránh tình trạng bỏ học.

b) Nề nếp:

- Đội, Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục làm công tác nề nếp cho học sinh, triển khai các hoạt động của Đội và của lớp.

- Tăng cường giáo dục ý thức chấp hành giao thông đường bộ, Tổ chức ký cam kết ANTH trong tiết Sinh hoạt.

- Hoàn thành hồ sơ Chi Đội đầu năm học, trực báo đúng thời gian quy định.

- Đội cờ đỏ đi vào hoạt động và triển khai trực cổng thep Kế hoạch.

- Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục chỉ đạo lớp làm tốt khâu vệ sinh lớp học.

2. Công tác chuyên môn:

-  Thực hiện hoàn thành chương trình Tuần 3

-  Tiếp tục dự giờ giáo viên

- Khảo sát 02 môn Văn, Toán đầu cấp

-  Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi theo Kế hoạch.

3.  Công tác NGLL, Lao động

- Kiểm tra Xanh – Sạch – Đẹp lớp học.

- Tổ Toán, Tiếng Anh chỉ đạo, nhắc nhở hocjsinh tham gia thi giải Toán, tiếng Anh trên mạng.

- Các lớp tham gia lao động theo Lịch phân công của nhà trường.

4. Công tác khác:

a) Văn phòng

- Hoàn thành các loại báo cáo nộp về Phòng GD&ĐT.

- Hoàn thành các Quyết định kiện toàn các Hội đồng trong nhà trường.

- Tiếp tục làm phổ cập chuẩn bị Phòng kiểm tra.

b) Tài vụ:

- Điều chỉnh bảo hiễm xã hội

- Thanh toán các khoản phát triển trong tháng.

- Triển khai thu Bảo hiểm học sinh.

c) Thư viện:

- Tiếp tục cho mượn phục vụ dạy và học.

- Tiếp tục hoàn thành hồ sơ thư viện đầu năm.

d) Thiết bị:

- Tiếp tục cho mượn và phục vụ dạy và học.

- Hoàn thành hồ sơ Thiết bị đầu năm học.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Tuần 3 năm học 2016-2017 của trường THCS Khe Sanh.

e) Y tế:

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể khám sức khỏe cho học sinh (Sau khi họp phụ huynh thống nhất)

- Kết hợp với Đội kiểm tra công tác vệ sinh lớp học.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ 

Thứ

Nội dung

Thời gian

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

(19/9/2016)

Tuyên truyền ATGT

7h15

CBGV và HS

Sân trường

Thứ 3

(20/9/2016)

Dự giờ giáo viên mới (đ/c Lê Văn Hoàng)

 

Lãnh đạo

 

Hội ý BGH và BĐD cha mẹ học sinh trường (Cũ)

16h00

BGH + BĐDCMHS

Phòng truyền thống

Hội nghị Hội đồng BM cấp huyện

7h30

Theo QĐ

Hội trường

Thứ 4

(21/9/2016)

Duyệt Kế hoạch các bộ phận, Tổ chuyên môn

 

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

Làm việc với Chủ tịch HĐGD thị trấn

8h00

Hiệu trưởng + Kế toán

UBND thị trấn Khe Sanh

Thứ 5

(22/9/2016)

Dự giờ giáo viên Văn (Đ/c Mai, Đ/c Lý)

 

Lãnh đạo

 

Thứ 6

(23/9/2016)

Khảo sát 02 môn Văn, Toán đầu cấp

Từ 15h55-17h30

Theo Quyết định

Tại phòng học

Thứ 7

(24/9/2016)

Hội nghị phụ huynh toàn trường

8h00

BGH + VP + KT+GVCN+ BCH phụ huynh lớp + BĐD cha mẹ HS cũ

Hội trường

Chủ nhật

(25/9/2016)

Nghỉ

 

 

 

 Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu;

- Tổ trưởng;

- Lưu VP.

                                                                           Trần Văn Hoàng

 

 

 

TVA THCS Khe Sanh
Sở GD&ĐT Quảng Trị
Phòng GD&ĐT Hướng Hóa - Quảng Trị
Viễn Thông Quảng Trị
Trang Violet
Thư viện Violet
imageCnt
Bản quyền trang web thuộc Trường THCS Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Công nghệ thông tin - Viễn Thông Quảng Trị - Điện thoại: 0233 3556911 - website: http://www.vnptquangtri.com.vn