Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường THCS Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Tỉnh Quảng Trị!
Trang chủ

kế hoạch tuần 2 năm học 2016-2017

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HƯỚNG HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS KHE SANH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /KH-THCS

Khe Sanh, ngày 09 tháng 9 năm 2016

  KẾ HOẠCH TUẦN 2

(Từ 12/9/2016 đến 18/9/2016)

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.      Học sinh

a)     Số Lượng:

- Tập trung hoàn thành cơ cấu, ổn định sỉ số các lớp. Kiểm tra lại các thông tin về học sinh đúng theo hồ sơ trước khi vào sổ điểm.

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo danh sách Ban cán sự lớp tạm thời và lập danh sách những học sinh thuộc diện chính sách (mồ côi, nghèo, cận nghèo, thương binh, bệnh binh được hưởng chính sách như thương binh, khuyết tật)

b) Nề nếp:

- Đội, Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục làm công tác nề nếp cho học sinh, triển khai các hoạt động của Đội và của lớp.

- Tăng cường giáo dục ý thức chấp hành giao thông đường bộ, tổ chức ký cam kết ATGT.

- Đội thành lập Đội cờ đỏ và đi vào hoạt động có hiệu quả. Kiểm tra chu đáo về ý thức chấp hành nề nếp, công tác chuyên cần, vệ sinh trường lớp, tập thể dục giữa giờ.

- Giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh lớp mình học các Nội quy, quy chế nhà trường, quy định sử dụng công trình vệ sinh, bảo vệ tài sản của lớp, của trường, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

2. Công tác chuyên môn:

-  Thực hiện hoàn thành chương trình Tuần 2.

-  Sinh hoạt chuyên môn trường

- Các Tổ, bộ phận hoàn thành các Kế hoạch năm học, Kế hoạch ĐMPP, kiểm tra đánh giá học sinh

-  Triển khai dự giờ giáo viên.

-  Ôn học sinh giỏi theo Kế hoạch.

-  Hoàn thành hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ.

3.   Công tác NGLL, Lao động

- Tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm.

- Ôn truyền thống, thăm giới thiệu phòng truyền thống nhà trường.

- Hoàn thành và nộp danh sách Ban cán sự lớp tạm thời.

- Các lớp tham gia lao động theo Lịch phân công của nhà trường.

- Họp phụ huynh các lớp.

4. Công tác khác:

a) Văn phòng

- Hoàn thành các loại báo cáo nộp về Phòng GD&ĐT.

- Hoàn thành các Quyết định kiện toàn các Hội đồng trong nhà trường.

- Hoàn thành biên bản bàn giao nộp Phòng GD&ĐT, UBND thị trấn.

- Tiếp tục làm phổ cập.

b) Tài vụ:

- Hoàn thành chuyển lương tháng 9.

- Xét nâng lương Quý 3/2016

- Hoàn thành biên bản bàn giao

c) Thư viện:

- Sắp xếp lại sách, báo, tu sửa lại phòng thư viện.

-  Chuẩn bị sách giáo khoa để trao cho những học sinh chưa có đủ sách (theo danh sách của TPTĐ).

- Tiếp tục cho mượn phục vụ dạy và học.

- Hoàn thành hồ sơ thư viện đầu năm.

d) Thiết bị:

- Nhân viên làm công tác bị sắp xếp lại Phòng làm việc, phòng thực hành khoa học.

- Hoàn thành hồ sơ Thiết bị đầu năm học.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Tuần 2 năm học 2016-2017 của trường THCS Khe Sanh.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Thứ

Nội dung

Thời gian

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

(12/9/2016)

Ôn truyền thống nhà trường và thăm phòng truyền thống

Tiết chào cờ

CBGV,NV và HS

Sân trường, phòng truyền thống

Nộp danh sách Ban cán sự lớp cho PHT

8h00

GVCN

 

 

Họp BGH, VP, GVCN

15h30

BGH, VP, GVCN

Hội trường

Thứ 3

(13/9/2016)

Kiểm tra sổ điểm cá nhân, Lịch báo giảng, sổ điểm lớn

8h00

Giáo viên

 

 

Thứ 4

(14/9/2016)

Dự giờ giáo viên

 

 

Lãnh đạo

 

 

Hội ý Tổ trưởng chuyên môn

8h05 – 9h50

Lãnh đạo, Tổ trưởng

Phòng truyền thống

Dự đại hội Đại biểu phụ nữ huyện

14-15/9

Đ/c Châu (PHT)

UBND huyện

Thứ 5

(15/9/2016)

Họp xét nâng lương Quý 3/2016

16h00

Theo Quyết định

Phòng truyền thống

Thứ 6

(16/9/2016)

Kiểm tra trang trí, vệ sinh lớp học

 

 

Lãnh đạo, Y tế, TPTĐ

 

 

Dự giờ giáo viên

 

 

Lãnh đạo

 

 

Hoàn thành biên bản bàn giao nộp Phòng và UBND thị trấn

 

 

Văn phòng

 

 

Thứ 7

(17/9/2016)

Họp Công đoàn

7h30

Công đoàn viên

 

 

Chủ nhật

(18/9/2016)

Họp phụ huynh K8,9

8h00-10h00

GVCN

Các lớp học

Họp phụ huynh học sinh giỏi khối 8,9

10h00-11h30

BGH, GVCN, Phụ huynh

Hội trường

Họp phụ huynh Khối 6,7

14h00-17h00

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu;

- Tổ trưởng;

- Lưu VP

                                                                                                                 Trần Văn Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVA THCS Khe Sanh
Sở GD&ĐT Quảng Trị
Phòng GD&ĐT Hướng Hóa - Quảng Trị
Viễn Thông Quảng Trị
Trang Violet
Thư viện Violet
imageCnt
Bản quyền trang web thuộc Trường THCS Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Công nghệ thông tin - Viễn Thông Quảng Trị - Điện thoại: 0233 3556911 - website: http://www.vnptquangtri.com.vn