Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường THCS Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Tỉnh Quảng Trị!
Trang chủ

kế hoạch tháng 9/2016

 

PHÒNG GD&ĐT HƯỚNG HOÁ

TRƯỜNG THCS KHE SANH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập ­­- Tự do - Hạnh phúc

 Khe Sanh, ngày 01 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2016

 1. Tư tưởng - Nhận thức:

- Thi đua lập thành tích chào mừng 71 năm ngày Quốc khánh 2/9, “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” và khai giảng năm học mới.

- Tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tích cực tham gia các hoạt động đầu năm học mới.

- Chấp hành tốt nề nếp, nội qui, đưa các hoạt động trong nhà trường đi vào nề nếp.

- Chấp hành nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị.

- Đăng kí thi đua năm học 2016 - 2017 trên cơ sở Tiêu chí thi đua.

2. Quản lý:

- Tổ chức chỉ đạo công tác “Tự đánh giá”, hoàn chỉnh Quy chế chuyên môn.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức họp phụ huynh trong toàn trường.

- Triển khai thực hiện "Tháng an toàn giao thông”; “Tháng khuyến học”.

- Báo cáo thống kê, tình hình đầu năm học 2016-2017 về Bộ phận Thống kê Phòng GD&ĐT theo quy định, trực báo khai giảng. Báo cáo tình hình giáo dục tháng tháng 9 về Phòng trước ngày 15/9/2016.

- Trực báo khai giảng năm học mới: Vào lúc 8h00 ngày 07/9/2016 tại trường THCS Khe Sanh.

- Đón và làm việc với Đoàn kiểm tra tình hình đầu năm học mới, công tác thu, chi đầu năm, công tác tuyển sinh đầu cấp ( nếu có).

- Chỉ đạo làm vệ sinh.

- Kiểm tra nội bộ:

- Kiểm tra rà soát lại công tác tuyển sinh (lớp 6).

- Kiểm tra phê duyệt hồ sơ cá nhân trong toàn trường (BGH).

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên, chuyên đề 2 nhân viên.

3. Chuyên môn:

- Xây dựng Lớp điển hình trong công tác phụ đạo học sinh (chọn lớp).

- Kiểm tra công tác soạn giáo án theo mẫu, quy định các loại hồ sơ sổ sách ...

- Bố trí GV đứng lớp hợp lí.

- Chỉ đạo Sinh hoạt chuyên môn theo đúng điều lệ; Thực hiện Chuyên đề “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn”.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của CM: hoạt động tuần, tháng, học kỳ và năm học, KH cá nhân, KHĐMPPDH ... trước 15/9/2016.

- Tổ chức ôn thi HSG; ôn luyện chuẩn bị tham gia khảo sát giáo viên.

4. Đoàn – Đội:

- Tổ chức “Đêm hội trăng rằm”  vào ngày 15/9/2016 (15/8 ÂL) và phát động phong trào “Nuôi heo đất” trong toàn Liên đội.

- Tổ chức tập huấn lại cho Đội cờ đỏ đi vào hoạt động một cách nề nếp, quy cũ.

- Tổ chức ôn luyện các bài hát truyền thống, triển khai luyện tập các bài hát múa tập thể.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho các anh (chị) phụ trách Đội và Ban chỉ huy Liên, Chi đội.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Liên đội: hoạt động tuần, tháng, học kỳ và năm học trước 15/9/2016.

- Triển khai chương trình đọc và làm theo báo Đội.

- Tổ chức lao động trồng cây xanh trong toàn trường.

5. Phổ cập:

- Rà soát và kiểm tra phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; PCTHCS.

6. Văn thể:

- Chú trọng việc hát đầu và giữa giờ, trò chơi dân gian …

- Tập Quốc ca, Đội ca cho học sinh K6.

- Kiểm tra phong trào xanh hoá phòng học và trang trí lớp học.

7. Lao động, vệ sinh:

- Tổ chức lao động vệ sinh hàng ngày theo lịch phân công.

- Tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp.

- Vận động phụ huynh tu sửa cơ sở vật chất, hàng rào.

8. Thư viện – Thiết bị:

- Tiếp tục cho GV – HS mượn SGK – tài liệu giảng dạy, ĐDDH.

- Vệ sinh, sắp xếp thư viện, phòng thiết bị, phòng thực hành.

- Triển khai xây dựng Thư viện thân thiện.

- Đánh giá công tác mượn - trả tài liệu và thiết bị.

- Mua sắm bổ sung TV - TB.

9. Tài chính:

- Đón và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác thu, chi đầu năm.

- Thanh toán chế độ phép hè 2016.

- Triển khai công tác mua BHTT trong toàn học sinh.

- Công khai các khoản thu chi.

 

 Nơi nhận:

- BGH; TTCM,

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

  

          Trần Văn Hoàng

 

                                                                   

TVA THCS Khe Sanh
Sở GD&ĐT Quảng Trị
Phòng GD&ĐT Hướng Hóa - Quảng Trị
Viễn Thông Quảng Trị
Trang Violet
Thư viện Violet
imageCnt
Bản quyền trang web thuộc Trường THCS Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Công nghệ thông tin - Viễn Thông Quảng Trị - Điện thoại: 0233 3556911 - website: http://www.vnptquangtri.com.vn